معرفی وبلاگ
اینجا همه چی درهم برهمه ..... هر چه دیدم و خوشم اومد و دلم خواست به ذهنم اومد .....البته در چارچوب قوانین عرف و شرع خواهم نوشت .....
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 12070
تعداد نوشته ها : 22
تعداد نظرات : 4
Rss
طراح قالب

من نماز رودرجمع خونوادم يادگرفتم ،وقتي يك غريبه بهتون درجايي كه اميدنداريد كمك كنه وشمابگيدبراي تشكرچه كارميتونم براتون بكنم واوبگه مثلاهرروز براي چند دقيقه كوتاه به من هرروز سربزنيد وشمابدليل لطفي كه به شماكرده وجونتون يااموالتون رومديونش هستيد مثلاشمانيازبه كليه داشتيدواودرقبال اين خواسته اش به شماكليه اهداكرده شمابهش سرنميزنيد؟ وهربار درروزكه بهش سرميزنيد او دوباره بشمامحبت ميكنه وغذاي آنروز ياگل يا...بهتون هديه ميده خوب حالابرحسب اين هديه هابازهم سرنميزنيد
خدادرمقابل تمام چيزهايي كه به ماداده ازماخواسته حداقل 17دقيقه از روزبهش سربزنيم آنهم بخاطراينكه به شماهديه اي ديگربده نه آنكه نعوذبالله به حضورمااحتياج داشته باشه خوب منم بخاطرتشكروقدرداني ازاو نمازميخونم

دسته ها : نماز

در شگفتم كه سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است !
شايد اين بدين معني است كه پايان نماز آغاز ديدار است...
                                                                                              علي شريعتي

دسته ها : نماز

دسته ها : سرگرمي

دل من پشت سرت كاسه آبي شد و ريخت...

دسته ها : شهدا
X